Máte dotaz? Volejte 721 906 736
Košík  (0) |  Přihlásit se   | 

Formulář pro uplatnění reklamace

Záruční doba

Na všechny produkty se vztahuje záruční doba 24 měsíců dle Občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Na vybrané zboží je možné využít možnost prodloužení záruky. Na tuto možnost je kupující upozorněn v průběhu nákupního procesu a může se rozhodnout zda-li si registraci prodloužené záruky provede sám nebo si objedná zpracování prodloužené záruky u prodávajícího.

Řešení reklamace:

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kontaktovat prodávajícího můžete následujícím způsobem:

  • na e-mailovou adresu provozovatele mafell@mafell-olomouc.cz
  • poštou na adresu provozovatele: ROOFS.CZ GROUP a.s., Dolní novosadská 429/85, Olomouc – Nemilany 78301
  • telefonicky na číslo: 721 906 736
  • osobním doručením na adresu provozovatele: ROOFS.CZ GROUP a.s., Dolní novosadská 429/85, Olomouc – Nemilany 78301

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele obchodu. Kupující má na nárok na bezplatné odeslání zpět prodávajícímu prostřednictvím České pošty.

Reklamace bude okamžitě po přijetí do reklamačního skladu zpracována a zákazník bude o přijetí reklamace informován e-mailovou zprávou nejpozději do 3 pracovních od přijetí.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

O průběhu reklamačního řízení bude zákazník průběžně informován e-mailem nebo telefonicky. Před odesláním reklamace zpět bude kupující informován samostatnou e-mailovou zprávou.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do dvou pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení písemně sdělit prodávajícímu, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude zasláno zpět v původním stavu.

V případě, kdy je na základě posouzení servisu shledáno mechanické poškození zboží či není nalezena/potvrzena reklamovaná závada zboží, je prodávající oprávněn naúčtovat reklamujícímu účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou zboží a jeho dopravou.

Vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).